Mарков камък с ВЕЦ Янтра и Витата стена - 13.02.2016