Маршрут х. Узана – Шипченски проход / част от маршрут Е-3 Ком-Емине / - около 3 часа.


От х. Узана / 1254 м.н.в./ по жълта маркировка тръгваме до края на асфалтов път / 150 м, 10 мин. / От тук нататък следваме само червената маркировка - на исток по черен път движещ се в ляво от гората и след 20 мин. изкачване стигаме седловината Марков стол.

От тук надясно / на юг / се отклонява черен път с жълта маркировка за вр. Исполин –старо име Коруджа / 1524 м.н.в./

Но ние продължаваме на исток / по червената маркировка /през смесена иглолистно - широколистна гора и шубраци спускайки се за 30 мин. до малка рекичка / местността Шадраваните 1100 м.н.в./. След пресичане на рекичката започва стъмно 60 минутно изкачване през широколистна гора до билната поляна на вр. Малуша/ 1341 м.н.в./. На север от основното било се намира заслон Малуша / представлява полуоткрит навес /. Ние продължаваме на исток по билото на Стара планина покрай Радио-релеен ретранслатор и след 60 минути сме на Шипченския проход / 1185 м.н.в./