Памет за героите. Възпоменателен поход х."Хайдушка песен" - лобното място на Никола Войновски - Троянски манастир - 12.06.2016
Съвместна проява на ТД "Узана" и Община Габрово