Галерия

На 15 и 16 ноември 2014 год. БТС проведе регионален семинар на хижа „Бузлуджа”. На него присъстваха представители от Югоисточен регион – Казанлък, Стара Загора, Нова Загора, Чирпан, Ямбол, Тополовград, Айтос, Павликени, Дряново, Трявна, Севлиево. Туристическо дружество „Узана”- Габрово, беше представено от Председателя – Атанас Сидеров и Секретаря на дружеството – Т. Моллова. Семинара бе воден от Председателя на БТС – Алексей Стоев, който запозна участниците с Програмата за 120-годишнината на организираното туристическо движение в България, която ще бъде отбелязана през следващата година. Предмет на дискусия стана и издаването на историята на БТС за 120-годишния юбилей. Разгледани бяха и редица организационни въпроси, сред които състоянието на туристическите дружества, абонаментната кампания на в. „Ехо” и други актуални въпроси. Нашите представители обмениха опит и запознаха присъстващите с предстоящите прояви на дружеството и подготовката ни за честване на 105-годишнината от основаването на ТД „Узана”-Габрово.