Моровежки скали
По случай 139 години от сформиране четата на Цанко Дюстабанов на 1 май 2015 г. беше извършен възпоменателен поход до мястото на клетвата на четата на Моровежките скали.