Узана - дневно и нощно изкачване на вр. Исполин,
19 - 20 декември 2015 год.