Изкачване на вр. Молдовяну, Румъния - 2544 м.

От 05-09.07.2015 год. ТД "Узана" - гр. Габрово осъществи туристически преход из Фъгърашките Карпати (Румъния), с изкачване на връх Молдолвяну. Начинанието беше осъществено благодарение съвместните усилия на ТД "Амбарица" - гр. Троян и ТД "Борово" - гр. Борово.