Галерия
На 11 - 12 април 2015 г. Иван Йонков направи великолепна "разходка" соло по маршрут кв. Острец - х. Табиите - х. Триглав (преспиване) - вр. Голям Кадемлия - х. Мазалат - х. Партизанска песен