Витата стена
На 25 април 2015 г. ученици от ПГТ "Пенчо Семов" - гр. Габрово и туристи от ТД "Узана" посетиха местността Витата стена.