Водните дупки

5-ти август 2015 год. - един лек и приятен еднодневен излет до Водните дупки и
хижа Плевен.